Snežne razmere na Zelenici

 

 

Lavinski bilteni in informacije o stanju snežne odeje:

 
SVSP Zelenica - Aktualna obvestila in opozorila:
 
  

Evropska 5 stopenjska lestvica nevarnosti proženja snežnih plazov:

OZNAKA STOPNJE STABILNOST SNEŽNE ODEJE VERJETNOST/MOŽNOST PROŽENJA SNEŽNIH PLAZOV PRIPOROČILA/OPOZORILA ZA GIBANJE PO ZASNEŽENI POKRAJINI

1- majhna

stopnja1

Na večini pobočij je snežna odeja sorazmerno stabilna. Samo na zelo redkih strmin pobočjih in predvsem ob dodatni obremenitvi; možni so zgolj majhni spontani snežni plaziči in osipi. Na splošno varne razmere, potrebna je običajna previdnost.

2-zmerna

stopnja2

Na posameznih, dovolj strmih pobočjih je samo zmerno stabilna (ta območja so v Poročilu posebej opredeljena in opisana), drugod pa sorazmerno stabilna. Predvsem na v Poročilu posebej izpostavljenih pobočjih pri velikih dodatnih obremenitvah (npr. hoja ali smučanje posameznika ali skupine prek takega pobočja, teptalec snega, ipd.). Obsežnejših spontanih plazov še ne pričakujemo. Glede na upoštevanje in poznavanje lokalno bolj izpostavljenih območij, so razmere na splošno še dovolj varne. Opozorila upoštevajte predvsem na večjih strminah in na pobočjih, katerih podrobnosti so v Poročilu še posebej izpostavljene (orientacija, višinski pas, idr.).

3-znatna

stopnja3

Na številnih, dovolj strmih pobočjih je le slabo do zmerno stabilna. Že pri manjši dodatni obremenitvi na pobočjih, ki so v Poročilu posebej izpostavljena. V nekaterih razmerah je možno lokalno tudi spontano proženje srednje velikih in posamično tudi velikih snežnih plazov. Potrebne so nekatere dodatne izkušnje in znanja pri presoji pred snežnimi plazovi varnih območij, ki so že delno omejena. Upoštevajte tudi nevarnost snežnih plazov na potencialno ogroženih območjih.

4-velika

stopnja4

Ne večini strmih pobočij je slabo stabilna. Na dovolj strmih pobočjih že pri manjši obremenitvi. Ob določenih razmerah je možno tudi spontano proženje številnih manjših in ponekod tudi večjih plazov. Potrebne so številne dodatne izkušnje in znanja ter podrobno poznavanje lokalnih razmer pri presoji pred plazovi varnih območij, ki so že zelo omejena. Izogibajte se gibanju prek strmejših pobočij in grap (žlebov) ter njihovih podnožij in zavetrnih strani vzpetin.

5-zelo velika

stopnja4

Splošna nestabilnost snežne odeje. Pričakujemo lahko številne srednje velike in mnoge velike spontano utrgane plazove, med njimi tudi tiste v zmernih strminah.

Gibanje v takih razmerah je na splošno zelo oteženo, zato ga odsvetujemo. Omejeno je le na položnejša območja, ki so vdovolj odmaknjena od ustaljenih poti snežnih plazov.

 


Napotki, priporočila in informacije - za večjo varnost na področju Zelenice

 

Pozor, snežni plaz ! (PZS -kratka navodila za varnejše obiskovanje gora v zimskem času)

 

Kontrolna točka za lavinske žolne - CheckPoint Ljubelj 

 

Tabla za prikaz nevarnosti snežnih plazov Ljubelj

Naprava za klic v sili 112 koča na Zelenici

Oprema za reševanje in pomoč - srednja postaja nekdanje sedežnice

Karte nevarnosti snežnih plazov za področje Zelenice

Zloženka POZOR SNEŽNI PLAZ =>

 


 

Zgodovinski dogodki - pomnimo: 

26.1.2013 - smrtna žrtev plazu na južni strani Begunjščice => 

1.3.2011 - Sreča v nesreči: snežni plaz spodnesel plezalca =>

14.2.2010 - snežni plaz zasuje deskarja, ki se po servisni cesti vzpenja proti koči na Zelenci =>

- Plazovi na Zelenici niso od včeraj, Delo, 22.2.2010

- Bi se nesreči na Zelenici dalo izogniti, j.Kavar, 18.2.2010

- Lažna varnost ceste na Zelenici, Dnevnik, 17.2.2010

 

Snežni plaz na Zelenici 13. decembra 1962 => - v snežnih gmotah umreta dva mlada graničarja 

 

Smrt štirih dijakov in dveh učiteljev v snežnem plazu na Zelenici, 11. januarja 1977 - na Zelenici so plazovi v 73 letih ubili 20 ljudi =>

 

Služba za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica - Tržič 

V leto 2015 smo v Tržiču zakorakali tudi z novo "Službo za varstvo pred snežnimi plazovi na območju Zelenice", ki jo financira Občina Tržič. Delovanje in glavne naloge službe so obveščanje javnosti s področja varnosti in nevarnosti pred snežnimi plazovi na območju Zelenice.

Informacije bodo dostopne preko družabnega omrežja Facebook, spletna strani www.zelenica.info in drugih javnoinformacijskih kanalov.

Obvestila bodo nastajala na podlagi podatkov in napovedil Agencije RS za okolje (ARSO), Lavinske službe Koroške (LWD Kärnten), opazovalne mreže projekta Naravne nesreče brez meja (NH-WF) in rednim opazovanjem razmer na tem območju.

S tem bi radi izboljšali obveščenost in posledično varnost obiskovalcev Zelenice.

Elektronski naslov službe: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Facebook naslov: https://www.facebook.com/SVSPZelenicaTrzic


The new year 2015 in Tržič started with new "Zelenica Avalanche Warning Service", financed from Municipality of Tržič. The service will take care of informing and alerting the public about avalanche situation in the area.

The data will be available on Facebook, www.zelenica.info web pages and other public medias.

Information will be based on weather data and avalanche bulletins made by Slovenian Environmental Agency (ARSO),Carinthia Avalanche Warning Service (LWD Kärnten), Natural Hazards Without Frontiers observational network and regularfield observations.

With this action we would like to improve avalanche awareness and safety of visitors in this area.

E-mail address:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Facebook address: https://www.facebook.com/SVSPZelenicaTrzic

 

  • koordinacija ukrepov ob povečanih stopnjah nevarnosti snežnih plazov, svetovanje, usposabljanje osebja  (oskrbniki koče,..) za pravilno ravnanje in informiranje
  • sodelovanje z drugimi organizacijami, posamezniki in strokovnjaki s področja varstva pred plazovi: GIAM ZRC SAZU, ARSO, LWD Kärnten, GRZS, GRS Tržič, URSZR
  • ažurno obveščanje in sodelovanje z odgovornimi v PD Tržič, GUC Zelenica, CZ Občine Tržič, Občina Tržič
  • skrb za pripravljenost in ustrezno stanje reševalne opreme za "prvo ukrepanje" v primeru nesreče na področju Zelenice (na srednji postaji nekdanje sedežnice in v koči na Zelenici);
  • kontrola in servis delovanja komunikacijskih sredstev na področju Zelenice: telefon v koči na Zelenici, naprava za klic v sili 112 Zelenica, internetne povezave, video kamere - komunikacijska sredstev so ključna za uspešno preprečevanje in izvedbo morebitnih intervencij ob nesrečah v snežnih plazovih in drugih aktivnostih
  • spremljanje in analiza lavinskih poročil, napovedi, biltenov,
  • spremljanje razmer na terenu: opazovanje, preizkusi, beleženje podatkov in stanja
  • urejanje-vsakodnevno ažuriranje nastavitve stopnje nevarnosti snežnih plazov na informativni tabli na Ljubelju, spletni strani zelenica.info, FB profilu SVSP
  • olikovanje ustreznih opozoril/sporočil (obveščanje v elektronskih medijih, posredovanje sporočil za javnosti,..
  • spremljanje, zbiranje in analiza različnih informacij s terena, beleženje podatkov in priprava poročil

 

Ekipa: Grega Bahun, Primož Štamcar


Arhiv opozoril:

Informacije

Planinski dom na Zelenici bo od 1.10.2023 do 31.5.2024 odprt od petka od 12.00 do nedelje do 16.00, ter vse praznike in počitnice. Vljudno vabljeni, ter srečno in varen korak!

Informacije/Booking:

Gorniški učni center:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vodja GUC in gospodar:
Stanko Koblar
M: +386 40 627 808
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Dom na Zelenici:
T: +386 4 53 15 248

Oskrbnik: Petra Malavašič

LAVINSKI BILTEN